SARPA Logo
   
   Hafan    Amcanion    Cyfarfodydd    Ymuno â ni    Cysylltu â ni    Cylchgrawn   Archif    Trafnidiaeth Cymru     Dolenni    English

CYLCHLYTHYR

Wedi'i ddiweddaru ar 24ain Ionawr 2021

                                                Cylchlythyr      Cofnodion Cyfarfodydd SARPA      Cylchlythyron o'r archif
 New Trains:- Are they being built?

Trenau newydd - ydyn nhw'n cael eu hadeiladu? Dyma sgrinlun sy'n dangos ffrwd Trydar TC o 12 Chwefror diwethaf, sy'n ymddangos fel cadarnhad eu bod nhw'n cael eu hadeiladu. Addewidiwyd ymgynghoriad i ni ond dim byd wedi bod.

Am gynllun o'r trenau newydd, cliciwch yma.CYLCHLYTHYR (Saesneg yn unig)

Trenau cludo nwyddau ar gyfer y Cambrian?
Dolen i'r papur rheilffordd cyflawn. (Saesneg yn unig). Mae fersiwn wedi'i golygu yn ymddangos yn y cylchlythyr. Dadlwythwch oddi yma.

Nôl i'r Top

COFNODION CYFARFODYDD (Saesneg yn unig)


Cyfarfodydd ar gyfer 2020

Cyfarfod. Mawrth 2020. Amwythig

Cyfarfod. Chwefror 2020. Caersws

Cyfarfod. Ionawr 2020. Y Trallwng
Cyfarfodydd ar gyfer 2019

Cyfarfod Rhagfyr 2019 Aberystwyth

Cyfarfod Tachwedd 2019. Y Drenewydd

Cyfarfod/CCB Hydref 2019. Machynlleth

Cyfarfod Medi 2019. Y Borth

Cyfarfod Awst 2019. Trallwng

Cyfarfod . Gorffennaf 2019 Y Drenewydd

Cyfarfod . Mehefin 2019. Machynlleth

Cyfarfod . Mai 2019. Tywyn

Cyfarfod . Ebrill 2019. Aberystwyth

Cyfarfod Mawrth 2019. Yr Amwythig

Cyfarfod Chwefror 2019. Caersws

Cyfarfod Ionawr 2019. Y TrallwngCofnodion cyfarfod diwethaf 2018.

Cyfarfod Rhagfyr 2018 AberystwythNôl i'r Top

Shrewsbury to Aberystwyth Rail Passengers Association (SARPA)
   c/o Arosfa,   7 Railway Terrace,  Heol y Doll,  Machynlleth,  Powys,  SY20 8BJ  Wales,  United Kingdom
© SARPA 2005-2021
All Rights Reserved
Website:- Angus Eickhoff