SARPA Logo
   
   Hafan    Amcanion    Cyfarfodydd    Ymuno â ni    Cysylltu â ni    Cylchgrawn   Archif    Trafnidiaeth Cymru     Dolenni    English

Tudalen Dolenni:-

Sefydliadau eraill sydd o ddiddordeb i ddefnyddwyr rheilffyrdd Canolbarth Cymru.

Rydym yn trio diweddaru'r tudalen hyn lle bo'n bosib, ond pe welwch unrhyw dolenni torredig neu problemau eraill, byddai'n cymorthgar i chi roi gwybod i ni.

                        Gwefannau am reilffyrdd       Cyrff Lleol a Llywodraethol      Llefydd diddorol ar neu ymyl y lein    
 Interchange at Dovey Junction

Mae cyswllt yr ydym i gyd yn hoffi ei weld yn amlach; cyfnewidfa draws llwyfan yng nghyffordd Dyfi. Mae trên ar gyfer Pwllheli yn cyrraedd tra bod gwasanaeth rhwymedig Amwythig yn aros.

Llun:- Denis Bates


Rail Related Sites

Trafnidiaeth Cymru https://trc.cymru/ Gwefan swyddogol y cwmni sy'n rhedeg y trenau ar y lein
   
Amseroedd trenau y DU http://traintimes.org.ukSafle i gynllunio teithiau
   
Ffocws ar Deithwyr www.transportfocus.org.uk/Corff gwarchod ar gyfer teithwyr rheilffordd
   
ACORP www.acorp.uk.comCymdeithas o bartneriaethau rheilffordd cymunedol ar draws y DU
   
Network Rail www.networkrail.co.uk/Y sefydliad sy'n cynnal y traciau
   
Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig www.btp.police.uk/Y corff heddlu ar gyfer y rheilffyrdd
   
Traws Link Cymru https://trawslinkcymru.org.uk/cy/Ymgyrch I ail-agor y rheilffordd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin
   
Rail Future www.railfuture.org.ukGrŵp sy'n ymgyrchu am welliannau i'r rhwydwaith reilffyrdd
   
Campaign for Better Transport www.bettertransport.org.uk Grŵp sy'n ymgyrchu am weilliannau i drafnidiaeth cyhoeddus
   
Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian www.thecambrianline.co.ukParnteriaeth sy'n hyrwyddo'r lein a darparu gwybodaeth amdano
   
Carno Station Action Group www.carnostation.org.ukYr ymgyrch I ail-agor orsaf Carno
   
The Man in Seat 61 www.seat61.comSafle sy'n hyrwyddo teithio ar drenau trwy Ewrop a thu hwnt
   
Rheilffordd Ysgafn Y Trallwng a Llanfair www.wllr.org.ukTrenau stêm o'r Drallwng i Lanfair Caereinion
   
Cymdeithas Rheilffyrdd y Cambrian www.cambrian-railways-soc.co.ukCanolfan rheilffordd ac amgueddfa yng Nghroesoswallt
   
Rheilffordd Cwm Rheidol www.rheidolrailway.co.ukTrenau Stêm bach rhwng Aberystywth a Phontarfynach
   
TfWM www.tfwm.org.uk/Cludiant ar gyfer Gorllewin Canolbarth Lloegr
   
LNWR www.londonnorthwesternrailway.co.uk  Trenau o gwmpas Canolbarth Lloegr
   
Avanti West Coast www.avantiwestcoast.co.uk/Trenau ar hyd Rheilffordd Arfordir y Gorllewin
   
Chiltern Railways www.chilternrailways.co.ukTrenau ar lwybr amgen rhwng Birmingham a Llundain
   
ORR Ystadegau defnydd yr orsaf https://dataportal.orr.gov.uk/Office of Rail & Road, Gwybodaeth am ddefnydd gorsafoedd
   
Camden Books www.camdenmin.co.ukSiop lyfrau gyda llawer o gyhoeddiadau am y rheilffyrdd
   
The Ultimate Steam Page www.trainweb.org/tusp/Gwefan amrywiol am drenau stêm
   
Severn Valley Railway www.svr.co.ukCartref i nifer o drenau stêm o'r Cambrian
   
Christian Wolmar http://christianwolmar.co.ukArchif erthyglau am reilffyrdd gan Christian Wolmar
   
North Wales Coast Railway Homepage www.nwrail.org.uk/ Teithlyfr ar gyfer teithwyr a'r rhai sy'n diddordebu yn y rheilffordd
   
Mid Wales Model Engineers www.midwalesmes.org.uk Cymdeithas modelau yn y Drenewydd
   Nôl i'r Top

Cyrff Lleol a Llywodraethol

   
Cyngor Sir Powys www.powys.gov.uk/Awdurdod Lleol dros Y Trallwng, Y Drenewydd, Caersws a Machynlleth
   
Aberystwyth http://www.aberystwythguide.org.ukWefan annibynnol am Aberystwyth
   
Ceredigion www.ceredigion.gov.ukAwdurdod lleol dros Aberystwyth & Borth
   
Cyngor Swydd Amwythig www.shropshire.gov.ukAwdurdod lleol dros Swydd Amwythig
   
Twristiaeth Canolbarth Cymru www.visitmidwales.co.ukGwybodaeth i dwristiaid
   
Llywodraeth Cymru https://llyw.cymru/Gwefan Llywodraeth Cymru
   
National Express West Midlands http://nxbus.co.uk/west-midlandsGwybodaeth bysus yn ardal Birmingham
   
Senedd https://senedd.cymru/Senedd Cymru
   
Parnteriaeth Ecodyfi www.ecodyfi.cymru/Sefydliad eco-ddatblygu lleol yn ardal Machynlleth
   
Cyngor Dinas Birmingham www.birmingham.gov.ukAwdurdod lleol dros Birmingham
   
Yr Adran Trafnidiaeth (DU) www.dft.gov.ukGwefan Adran Trafnidiaeth, Llywodraeth San Steffan
   


Nôl i'r Top

Llefydd diddorol ar neu ymyl y lein

   
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth www.aberystwythartscentre.co.uk/cy   Prif canolfan celfyddydol Aberystwyth
   
MOMA, Y Tabernacl, Machynlleth www.moma.cymru   Lleoliad celfyddydol ym Machynlleth
   
Canolfan y Dechnoleg Amgen www.cat.org.uk   Datblygu datrysiadau i heriau amgylchyddol
   
Theatr Hafren www.thehafren.co.uk/   Theatr yn y Drenewydd
   
Old Market Hall www.oldmarkethall.co.uk   Canolfan cyfryngol a sinema yn Amwythig
   
Oriel Davies https://orieldavies.org/cy   Oriel Gelf yn y Drenewydd
   
The Bull Ring www.bullring.co.uk   Canolfan siopa yn Birmingham's
   
Maes Awyr Birmingham http://www.birminghamairport.co.uk    Maes awyr lle mae trenau o Aberystywth yn terfynu
   
National Exhibition Centre www.thenec.co.uk/   Canolfan lle mae trenau o Aberystwyth yn terfynu
   
Ikon Gallery www.ikon-gallery.org   Oriel celf cyfoes yng nghanol Birmingham
   
Vivid Projects www.vividprojects.org.uk/   Canolfan cyfryngau yn Birmingham
   
Midland Arts Centre www.macarts.co.uk/    Canolfan Celfyddydol, Parc Canon Hill, Birmingham.
   
Black Country Living Museum www.bclm.co.uk   Amgueddfa awyr-agored o fywyd hanesyddol yn ei ardal
   
Ironbridge Gorge Museum www.ironbridge.org.uk   Amgueddfa awyr-agored o'r chwyldro diwydiannol
   
Barber Intstitue of Fine Arts www.barber.org.uk   Oriel celf ar bwys Prifysgol Birmingham
   
Hostinger https://www.hostinger.co.uk   Y cwmni sy'n cynnal ein gwefan


Nôl i'r Top


Shrewsbury to Aberystwyth Rail Passengers Association (SARPA)
   c/o Arosfa,   7 Railway Terrace,  Heol y Doll,  Machynlleth,  Powys,  SY20 8BJ  Cymru
© SARPA 2005-2024
All Rights Reserved
Website:- Angus Eickhoff