SARPA Logo
   
   Hafan    Amcanion    Cyfarfodydd    Ymuno â ni    Cysylltu â ni    Cylchgrawn   Archif    Trafnidiaeth Cymru     Dolenni    English

Cyfarfodydd SARPA ar gyfer 2024
Croeso i bawb

Gwiriwch y manylion cyn ddecrhau ar eich taith - gall amser neu dyddiad y cyfarfodydd newid yn y cyfamser


Mis Diwrnod Amser Lleoliad
Chwefror Sadwrn 17eg 11:15 Gwesty'r Wynnstay, Machynlleth
Mawrth Sadwrn 16th 11:30 Clwb Monty, Y Drenewydd
Ebrill Sadwrn 20fed 12:30 Gwesty'r Rheilffordd, Borth
Mai Sadwrn 18fed 11:45 CCB Gorsaf Glanfa, Rheilffordd Talyllyn, Tywyn
Mehefin Sadwrn 15fed 11:15 Gwesty Royal Oak, Trallwng
Gorffenaf Mawrth 16eg 19:00 Cyfarfod o Bell
Awst Mawrth 20fed 19:00 Clwb Monty, Y Drenewydd
Medi Sadwrn 21ain 11:15 Gwesty'r Wynnstay, Machynlleth
Hydref Sadwrn 19eg 11:30 Ystafell Werdd, Neuadd Goffa Cricieth
Tachwedd Sadwrn 16eg 11:30 Gorsaf Reilffordd, Amwythig
Rhagfyr Sadwrn 7fed 11:45 Swyddfeydd y Cyngor Tref, Baker Street, Aberystwyth

Shrewsbury to Aberystwyth Rail Passengers Association (SARPA)
   Arosfa,   7 Railway Terrace,  Machynlleth,  Powys,  SY20 8BJ,  Cymru,  United Kingdom
© SARPA 2005-2024
All Rights Reserved
Wefan:- Angus Eickhoff