SARPA Logo
   
   Hafan    Amcanion    Cyfarfodydd    Ymuno â ni    Cysylltu â ni    Cylchgrawn   Archif    Trafnidiaeth Cymru     Dolenni    English

CYLCHLYTHYR

Wedi'i ddiweddaru ar 9fed Mai 2021

                                                Cylchlythyr      Cofnodion Cyfarfodydd SARPA      Cylchlythyron o'r archif
 New Trains:- Awful interiors

Trenau newydd:- Ymhellach, mae wedi dod i'n sylw y bydd dim ond un tý bach ym mhob trĂȘn 2-gerbyd yn yr undeau newydd (ar hyn o bryd mae 2). Isod, mae rhai dyluniadau o'r tu fewn. Addewidwyd y byddai ymgynghori, ond does dim byd wedi bod eto. New Trains:- Awful interiors

Mae un o'n haelodau wedi creu dyluniadau CGI o'r tu fewn er mwyn darganfod sut fydd y pileri strwythurol yn gwaethygu'r golygfa trwy'r ffenestri. Dyma olygfa yng ngherbyd "A". Mae'r seddi a lliwiau ond yn esiampl; nid dyna fyddai'r lliwiau a seddi go iawn.


 New Trains:- Awful interiors

Dyma olygfa yng ngherbyd "B". Tybed a oedd y dylunwyr wedi aros i feddwl ai dyma'r dyluniad gorau ar gyfer cerbyd i'w defnyddio ar lein sy'n boblogaidd gyda thwristiaid. New Trains:- Awful interiors

Golygfa arall yng ngherbyd "B". Fyddwch chi ddim yn gallu gweld llawer o'r arfordir prydferth o'r seddi hyn. New Trains:- Awful interiors

Golygfa arall yng ngherbyd "B". Dydy pethau ddim yn gwella! New Trains:- Awful interiors

Golygfa arall yng ngherbyd "B". Tybed a ydy'r dylunwyr yn hapus i greu rhywbeth mor salw am nad ydynt yn ystyried ei ddefnyddio? New Trains:- Awful interiors

Er nad oes gennym Dosbarth Cyntaf ar y Cambrian, peidiwch a disgwyl golygfa gwell am fwy o arian. Sylwch ar sut mae'r piler fan hyn! Dyma ddyluniad o'r Dosbarth Cyntaf yn yr unedau 3-cherbyd a ddefnyddir ar Reilffordd y Mers. Ar y trenau hyn, bydd 2 dý bach.

Er rydym yn derbyn bod amseroedd wedi newid, er gwybodaeth roedd yr hen Reilffordd Llundain a'r Gogledd Orllewin (LNWR) wedi llwyddo cael 64 sedd a 2 dý bach mewn i gerbyd coridor 57 troedfedd. Mewn cerbyd 54 troedfedd heb coridor, cafwyd 72 sedd a 6 thý bach: ie, chwech!! Ac roedd pawb yn cael gweld y golygfeydd o'r ffenestri. Yn sicr roedd gan yr hen Edwardiaid ddawn o ran dylunio cerbydau sydd wedi mynd yn angof.
CYLCHLYTHYR (Saesneg yn unig)

Trenau cludo nwyddau ar gyfer y Cambrian?
Dolen i'r papur rheilffordd cyflawn. (Saesneg yn unig). Mae fersiwn wedi'i golygu yn ymddangos yn y cylchlythyr. Dadlwythwch oddi yma.

Nôl i'r Top

COFNODION CYFARFODYDD (Saesneg yn unig)


Cyfarfodydd ar gyfer 2020

Cyfarfod. Mawrth 2020. Amwythig

Cyfarfod. Chwefror 2020. Caersws

Cyfarfod. Ionawr 2020. Y Trallwng
Cyfarfodydd ar gyfer 2019

Cyfarfod Rhagfyr 2019 Aberystwyth

Cyfarfod Tachwedd 2019. Y Drenewydd

Cyfarfod/CCB Hydref 2019. Machynlleth

Cyfarfod Medi 2019. Y Borth

Cyfarfod Awst 2019. Trallwng

Cyfarfod . Gorffennaf 2019 Y Drenewydd

Cyfarfod . Mehefin 2019. Machynlleth

Cyfarfod . Mai 2019. Tywyn

Cyfarfod . Ebrill 2019. Aberystwyth

Cyfarfod Mawrth 2019. Yr Amwythig

Cyfarfod Chwefror 2019. Caersws

Cyfarfod Ionawr 2019. Y TrallwngCofnodion cyfarfod diwethaf 2018.

Cyfarfod Rhagfyr 2018 AberystwythNôl i'r Top

Shrewsbury to Aberystwyth Rail Passengers Association (SARPA)
   c/o Arosfa,   7 Railway Terrace,  Heol y Doll,  Machynlleth,  Powys,  SY20 8BJ  Wales,  United Kingdom
© SARPA 2005-2021
All Rights Reserved
Website:- Angus Eickhoff