SARPA Logo
   
   Hafan    Amcanion    Cyfarfodydd    Ymuno â ni    Cysylltu â ni    Cylchgrawn   Archif    Trafnidiaeth Cymru     Dolenni    English

Cysylltu â SARPA

Gallwch gysylltu â SARPA trwy SARPA by e-bost, post neu teleffôn. Rhestrir swyddogion SARPA islaw, gyda manylion cyswllt.


Cysylltu trwy'r post:- c/o Newtown Station Travel, Yr Orsaf Rheilffordd, Hen Ffordd Ceri, Y Drenwydd, Powys, SY16 1BP

Cadeirydd:- Jeff Smith, 17 Rhodfa'r Môr, Aberystwyth, SY23 2AZ e-bost:
Ffôn:- 07964179799. e-bost:- abergogledd@gmail.com

Is-Gadeirydd:- Ivor Morris, 2 Dingle Road, Welshpool, SY21 7QB.
Ffôn:- 01938-554463.

Trysorydd ac Ysgrifennydd Aelodaeth:- Bill Redfern, 8 Plas Edwards, Tywyn, Gwynedd, LL36 0AS.
Ffôn:- 07769 685 117. e-bost:- bill_sarpa@outlook.com

Ysgrifennydd:- Sarah Harvey. Cysylltu trwy e-bost.

Golygydd y Cylchlythyr:- Denis Bates, 86 Maesceinion, Waun Fawr, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3QQ.
'Ffôn:- 01970-617667. e-bost:- denisebbates@gmail.com

Rheolwyr yr Wefan:- Angus Eickhoff: Cysylltu trwy e-bost,

Dosbarthiad Cylchlythyr:- Robert Knight, Tresco, 8 Tanrallt Street, Machynlleth, SY20 8BE

Aelod o'r Pwyllgor Heb Bortffolio:- Tony Harvey:- Cysylltu trwy email


SARPA
   c/o Newtown Station Travel   yr Orsaf Rheilffordd,  Hen Ffordd Ceri,  Trenewydd,  Powys,  SY16 1BP  Cymru,
© SARPA 2005-2018
All Rights Reserved
Wefan:- Angus Eickhoff